Wydawnictwo

Instytut jest wydawcą książek z dziedziny organizacji i zarządzania oraz ogólnopolskiego miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”. Dążeniem jest szerokie upowszechnianie, poprzez wydawnictwa, bogatego dorobku Instytutu oraz popularyzacja zarówno  wiedzy teoretycznej z tego zakresu, jak i rozwiązań praktycznych, opartych na doświadczeniach przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. Oferta wydawnicza Instytutu obejmuje obecnie 40 tytułów książek.

 

Pragniemy poinformować, że na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) Ministerstwo ogłosiło wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach.

Za publikację w czasopiśmie „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” otrzymuje się 12 punktów .