Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Wydawnictwo – Komitet Redakcyjny

prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz – redaktor naczelny / editor – in – chief

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski – z-ca redaktora naczelnego / associate editor

dr Bohdan Wyżnikiewicz – z-ca redaktora naczelnego / associate editor

prof. dr hab. Gabriel Główka – z-ca redaktora naczelnego/ associate editor

dr hab. Sylwia Sysko – Romańczuk – członek Komitetu / committee member

dr hab. Antoni Stasch – redaktor językowy – j. niemiecki / language editor

dr Dorota Ciesielska – Maciągowska  – redaktor językowy – j. angielski / language editor

mgr Jarosław Linka – redaktor językowy – j. chiński / language editor

mgr Andrzej Metelski – redaktor językowy – j. rosyjski / language editor

dr Piotr Staszkiewicz – redaktor statystyczny / statistical editor

 

Sekretarz naukowy redakcji / Scientific Secretary of the Editorial

dr Dorota Ciesielska – Maciągowska

 

Sekretarz redakcji / Organizing Secretary of the Editorial

mgr inż. Magdalena Kocikowska

 

Rada Programowa / Advisory Board

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (USA)

prof. dr hab. Jan Czekaj

prof. Aleksander Gołubienko  (Ukraina)

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kaliski

prof. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop

prof. dr hab. Alfred Janc

prof. Herbert Kierulff (USA)

prof. dr hab. Wiesław Kotarba

prof. dr hab. Marian Noga

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. dr hab. Alojzy Nowak

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

prof. Dr Drs h.c. Horst Steinmann (Niemcy / Germany)

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

dr hab. Barbara Despiney  (Francja)

dr hab. Zbigniew Pastuszak

dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski

dr hab. Sitko – Lutek

dr inż. Thomas Wielicki (USA)

dr Elwira Gross – Gołacka

dr Piotr Ostaszewicz

dr Jan Sadlak

dr Andrzej Wilk

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

Ks. dr hab. Jacek Leszek Łapiński