Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Wydawnictwo – Komitet Recenzentów

Komitet recenzentów artykułów publikowanych w czasopiśmie naukowym (miesięczniku) „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

 1. prof. dr hab. Marek Bednarski
 2. prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (USA)
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
 4. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 5. prof. dr hab. Jan Czekaj
 6. prof. dr hab. Dariusz Czuba
 7. prof. dr hab. Józefa Famielec
 8. prof. dr hab. Gabriel Główka
 9. prof. Aleksander Gołubienko (Ukraina)
 10. prof. dr hab. Krystyna Iwińska – Knop
 11. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
 12. prof. dr hab. Alfred Janc
 13. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 14. prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kaliski
 15. prof. Herbert Kierulff  (USA)
 16. prof. dr hab. Bogdan Klepacki
 17. prof. dr hab. Wiesław Kotarba
 18. prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa
 19. prof. nadzw. dr hab. Antoni Magdoń
 20. prof. dr hab. Monika Marcinkowska
 21. prof. nadzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz
 22. prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko
 23. prof. dr hab. Marian Noga
 24. prof. dr hab. Alojzy Nowak
 25. prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
 26. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
 27. prof. dr hab. Stanisław Owsiak
 28. prof. dr hab. Bogusław Pietrzak
 29. prof. dr hab. Mariusz Jan Radło
 30. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 31. prof. dr drs h.c. Horst Steinmann (Niemcy)
 32. prof. dr hab. Jerzy Szczepański
 33. prof. dr hab. Stanisław M. Szukalski
 34. prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
 35. prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski
 36. płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 37. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski
 38. prof. dr hab. Marian Żukowski
 39. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
 40. dr hab. Piotr Boguszewski
 41. dr hab. Andrzej Cwynar
 42. dr hab. Barbara Despiney (Francja)
 43. dr hab. Jarosław Gołębiewski
 44. prof. dr hab. Marek Jabłoński
 45. prof. dr hab. Adam Jabłoński
 46. dr hab. Andrzej Jaki
 47. dr hab. Michał Jurek
 48. dr hab. Jan Klimek
 49. prof. nadzw. dr hab. Sylwia Morawska
 50. dr hab. Zbigniew Pastuszak
 51. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski
 52. dr hab. Irena Rzepińska
 53. dr hab. Wojciech Saletra
 54. dr hab. Agnieszka Sitko – Lutek
 55. dr hab. Wojciech Sońta
 56. dr hab. Antoni Stasch
 57. dr hab. Sylwia Sysko – Romańczuk
 58. dr hab. Andrzej Szplit
 59. dr hab. inż. Tadeusz Waściński
 60. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski
 61. dr hab. Thomas Wielicki (USA)
 62. dr hab. Piotr Zapadka
 63. dr hab. Artur Życki
 64. dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO
 65. dr Małgorzata Borowik
 66. dr Dorota Ciesielska – Maciągowska
 67. dr inż. Wiesław Cetera
 68. dr Włodzimierz Dynarski
 69. dr Renata Gabryelczyk
 70. dr inż. Liliana Hawrysz
 71. dr Witold Klaus
 72. dr Krzysztof Kolterman
 73. dr inż. Robert Kowal
 74. dr Alicja Krzepicka
 75. dr Michał Adam Leśniewski
 76. dr Mateusz Masternak
 77. dr Paweł Marszałek
 78. dr Małgorzata Marks- Krzyszkowska
 79. dr Piotr Modzelewski
 80. dr Grzegorz Olszewski
 81. dr Piotr Ostaszewicz
 82. dr Aleksandra Pisarska
 83. dr Tomasz Potocki
 84. dr Anna Sabat
 85. dr Jan Sadlak
 86. dr Piotr Staszkiewicz
 87. dr Jerzy Telep
 88. dr inż. Krzysztof Tomaszycki
 89. dr Piotr Wachowiak
 90. dr Andrzej Wilk
 91. dr inż. Grażyna Paulina Wójcik
 92. dr Bohdan Wyżnikiewicz
 93. dr inż. Waldemar Ziemski
 94. dr Sebastian Zupok
 95. mgr Jarosław Linka
 96. mgr Andrzej Metelski
 97. Ks. prof. dr hab. Jan Zimny
 98. Ks. dr hab. Jacek Leszek Łapiński

Recenzenci dokonują oceny artykułów w oparciu o Arkusz Recenzyjny.