Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Wydawnictwo – Informacje dla Autorów

Zapraszamy do przesyłania na adres mailowy (eiop@orgmasz.pl) lub pocztowy (ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa) Wydawnictwa Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” publikacji spełniających „Wymogi edytorskie” z dołączonymi wypełnionymi: „Formularzem oraz Oświadczeniem dla Autorów artykułów” z zachowaniem „Zasad etyki publikacji”.

Aby ułatwić procedurę publikacji artykułu, zachęcamy do pobrania „Szablonu artykułu”.

Warunkiem opublikowania artykułu na łamach miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” jest wniesienie opłaty w wysokości 490 PLN brutto na podstawie wystawionej faktury VAT.

Wydawnictwo nie odpowiada za błędy autorskie, zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych oraz nie zwraca niezamówionych tekstów.

Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule: imion, nazwisk, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, etc.

Artykuły, które uzyskają dwie niezależne, pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię Komitetu Redakcyjnego zostaną wydrukowane na łamach miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.  Zatwierdzenie artykułu w spisie treści danego numeru odbywa się raz w miesiącu na zebraniu Komitetu Redakcyjnego.

Pliki do pobrania: