Kontakt telefoniczny
(22) 654 60 61

Wydawnictwo – Informacje dla Autorów

Zapraszamy do nadsyłania na adres mailowy (eiop@orgmasz.pl), lub pocztowy (ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa) Wydawnictwa „ORGMASZ” publikacji spełniających „Wymogi edytorskie”, z dołączonymi wypełnionymi: „Formularzem oraz Oświadczeniem dla Autorów artykułów” z zachowaniem „Zasad etyki publikacji”.

Aby ułatwić procedurę publikacji artykułu, zachęcamy do pobrania :”Szablonu artykułu”.

Wydawnictwo nie uiszcza opłat za nie zamówione teksty i nie zwraca ich, a także zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych.

„ORGMASZ” nie odpowiada za błędy autorskie. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule: nazwisk, imion, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, etc.

Artykuły, które uzyskają dwie niezależne, pozytywne recenzje oraz pozytywną opinię Komitetu Redakcyjnego zostaną wydrukowane na łamach miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”.  Zatwierdzenie artykułu w spisie treści danego numeru odbywa się raz w miesiącu na zebraniu Komitetu Redakcyjnego.

Autorzy zakwalifikowanych do druku artykułów, są zobowiązani do zakupu 10 egz. numeru czasopisma, w którym będzie opublikowany ich tekst.

Pliki do pobrania: