Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Usługi z zakresu konsultingu strategicznego, wyceny przedsiębiorstw i aktywów

Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa, przygotowanie i wdrożenie strategii działania to jedno z kluczowych wyzwań przed jakimi staje kadra zarządzającą. Zidentyfikowanie krytycznych obszarów w otoczeniu rynkowym Państwa firmy może być kluczowe dla jej dalszego funkcjonowania i wzrostu.

Specjaliści Instytutu wykonują m.in.:

 • Analizy konkurencji i benchmarking przedsiębiorstw:
  Analizy na potrzeby rozwoju nowych produktów, oceny możliwości wejścia na nowe rynki. Pozwalają one na wsparcie przedsiębiorstwa i jego menedżerów w opracowywaniu założeń strategicznych i operacyjnych, a w tym w szczególności na identyfikację potencjalnych obszarów wzrostu oraz generatorów wartości przedsiębiorstwa.
 • Due dilligence finansowe:
  Opracowywanie analiz na potrzeby nadzoru właścicielskiego, jak również procesów fuzji i przejęć. Pozwala ono na dokonanie pogłębionej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Plany restrukturyzacji oraz strategie przedsiębiorstw:
  Wspieranie przedsiębiorstwa w opracowywaniu i wdrażaniu skutecznych strategii na każdym etapie tego procesu. Doradztwo na etapie tworzenia strategii jak również jej operacjonalizację obejmującą m.in. alokację celów strategicznych na poszczególne projekty.
 • Ocenę projektów inwestycyjnych i rekomendacje:
  W zakresie prowadzenie efektywnej polityki inwestycyjnej wspierającej przedsiębiorstwo w procesie tworzenia jego wartości.
 • Wyceny przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, start-upów;
 • Wyceny aktywów niematerialnych, w tym znaków towarowych;
 • Analizy i modele finansowe, w tym na potrzeby prognozowania przychodów i kosztów oraz transakcji fuzji i przejęć.