Szkolenia - Wewnętrzny audyt jakości

SZKOLENIE OBEJMUJĄCE PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA  ISO

Wewnętrzny audyt jakości  - nowe spojrzenie na organizację – skuteczny mechanizm ograniczenia ryzyka

Dla kogo jest przeznaczony System Zarządzania Jakością ? Dla każdej organizacji, która pragnie dotrzymać kroku klientom i zaprezentować dobry poziom zarządzania oraz dbać o swój rozwój w przyszłości.

Tematyka szkolenia:

1.   System  Zarządzania Jakością jako  skuteczne narzędzie  zarządzania w firmie.

2.    Zdefiniowanie celu  wdrożenia  Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w przedsiębiorstwie.

3.   Określenie  Sukcesu organizacji  przez kierownictwo, pracowników i właścicieli.

4.   10 zasad Systemu Zarządzania Jakością.

5.    Kluczowe narzędzia zapewniające skuteczność procesu zarządzania ISO

a)  Procedury - Opracowanie dokumentacji na właściwym dla pracowników poziomie szczegółowości  w celu  uporządkowania podziału zadań oraz ustalenia ich właściwej kolejności, określenia zakresu prac dla każdego zatrudnionego oraz kontrola działania procesów i ich optymalizacji.

b)    Raporty niezgodności – identyfikacja obszarów ryzyka

c)     Audyty wewnętrzne – planowe  i nieplanowe – skuteczność ISO

d)   Roczne sprawozdanie z przeglądu systemu zarządzania jakością 

6.   Wewnętrzne i zewnętrzne korzyści ISO –poprawa jakości produktów i świadczonych usług, wzrost konkurencyjności, lepsza organizacja pracy, zmniejszenie ryzyka działalności

7.   Zewnętrzna ocena ISO  - Audyt certyfikujący.  Ciągłe doskonalenie organizacji. Zapewnienie przyszłości organizacji i zadowolenie stron zainteresowanych, tworzenie kultury postępowania angażującą ludzi aktywnie poszukujących możliwości doskonalenia funkcjonowania procesów, działań i wyrobów (usług).

 

Warsztaty

 1.   Analiza wybranych  Procedur   -  Komunikacja wewnętrzna , Komunikacja zewnętrzna,  Administracja, Rekrutacja, Szkolenia pracowników.

2.   Komunikacja wewnętrzna - Trendy w obszarze komunikacji wewnętrznej.  Narzędzia. Motywacja pracowników przy wykorzystaniu komunikacji wewnętrznej. Umiejętność słuchania i odczytywania nastrojów.

3.   Raport niezgodności – podstawa działań  korygujących i zapobiegawczych 

4.   Audyt wewnętrzny – sprawdzanie przestrzegania postanowień zawartych w dokumentach ISO

5.   Pomiar zadowolenia pracownika i klienta - ankietyzacja

Koszt i terminy

Koszt szkolenia jest każdorazowo ustalany indywidualnie i zależy od takich czynników jak, liczba pracowników uczestniczących w szkoleniu, miejsce szkolenia (Warszawa lub dowolne miasto w Polsce po zebraniu grupy 10 osób), termin szkolenia (dzień powszedni czy weekend). Termin szkolenia jest dostosowywany do oczekiwań zamawiającego.

Dodatkowe informacje i zapisy:

kontakt:

tel.   (22) 624-92-65

Fax: (22) 620-43-60

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.