Redakcja

Redakcja EiOP


Miesięcznik Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, prezentuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, takie jak m.in.: zarządzanie i strategia, przekształcenia własnościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstw, jakość, finanse, marketing, a także problemy makroekonomiczne związane z polityką i strategią gospodarczą państwa,
a zwłaszcza z polityką przemysłową. Autor otrzymuje za publikację artykułu 12 punktów (lista czasopism punktowanych MNiSW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet redakcyjny / Board of Editor

 

prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz – redaktor naczelny / editor – in – chief 

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski – z-ca redaktora naczelnego / associate editor  

dr Bohdan Wyżnikiewicz – z-ca redaktora naczelnego / associate editor  

prof. dr hab. Gabriel Główka - z-ca redaktora naczelnego/ associate editor

dr hab. Sylwia Sysko – Romańczuk – członek Komitetu / committee member 

dr hab. Antoni Stasch – redaktor językowy – j. niemiecki / language editor

dr Dorota Ciesielska – Maciągowska  – redaktor językowy – j. angielski / language editor

mgr Jarosław Linka – redaktor językowy – j. chiński / language editor

mgr Andrzej Metelski – redaktor językowy – j. rosyjski / language editor

dr Piotr Staszkiewicz – redaktor statystyczny / statistical editor 

dr Paweł Dec – członek Komitetu / committee member

 

Sekretarz naukowy redakcji / Scientific Secretary of the Editorial

dr Dorota Ciesielska – Maciągowska  

 

Sekretarz organizacyjny redakcji / Organizing Secretary Editorial

Alicja Stangreciuk – Suraj

 

Rada Programowa / Advisory Board

 

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (USA)

prof. dr hab. Jan Czekaj

prof. Aleksander Gołubienko  (Ukraina)

prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kaliski

prof. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop

prof. dr hab. Alfred Janc

prof. Herbert Kierulff (USA)

prof. dr hab. Wiesław Kotarba

prof. dr hab. Marian Noga

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. dr hab. Alojzy Nowak

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

prof. Dr Drs h.c. Horst Steinmann (Niemcy / Germany)

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

dr hab. Barbara Despiney  (Francja)

dr hab. Zbigniew Pastuszak

dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski

dr hab. Sitko – Lutek 

dr inż. Thomas Wielicki (USA)

dr Elwira Gross – Gołacka 

dr Piotr Ostaszewicz

dr Jan Sadlak

dr Andrzej Wilk

Ks. prof. dr hab. Jan Zimny

Ks. dr hab. Jacek Leszek Łapiński

 

Komitet recenzentów artykułów publikowanych w czasopiśmie naukowym (miesięczniku) „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”

 1. prof. dr hab. Marek Bednarski 
 2. prof. dr hab. Zbigniew Bochniarz (USA)
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski 
 4. prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 5. prof. dr hab. Jan Czekaj 
 6. prof. dr hab. Dariusz Czuba 
 7. prof. dr hab. Józefa Famielec 
 8. prof. Aleksander Gołubienko (Ukraina)
 9. prof. dr hab. Andrzej Herman
 10. prof. dr hab. Krystyna Iwińska – Knop 
 11. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak 
 12. prof. dr hab. Alfred Janc
 13. prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
 14. prof. zw. dr hab. inż. Maciej Kaliski 
 15. prof. Herbert Kierulff  (USA)
 16. prof. dr hab. Bogdan Klepacki 
 17. prof. dr hab. Wiesław Kotarba
 18. prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa 
 19. prof. nadzw. dr hab. Antoni Magdoń
 20. prof. dr hab. Monika Marcinkowska  
 21. prof. nadzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz 
 22. prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko
 23. prof. dr hab. Marian Noga
 24. prof. dr hab. Alojzy Nowak
 25. prof. dr hab. Zbigniew Olesiński 
 26. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
 27. prof. dr hab. Stanisław Owsiak
 28. prof. dr hab. Bogusław Pietrzak 
 29. prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
 30. prof. dr drs h.c. Horst Steinmann (Niemcy)
 31. prof. dr hab. Jerzy Szczepański 
 32. prof. dr hab. Stanisław M. Szukalski 
 33. prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
 34. prof. dr hab. Włodzimierz Włodarski
 35. płk prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 36. prof. nadzw. dr hab. Wojciech Wiszniewski
 37. prof. dr hab. Marian Żukowski
 38. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
 39. dr hab. Piotr Boguszewski 
 40. dr hab. Andrzej Cwynar 
 41. dr hab. Barbara Despiney (Francja)
 42. dr hab. Jarosław Gołębiewski  
 43. dr hab. Marek Jabłoński
 44. dr hab. Andrzej Jaki 
 45. dr hab. Michał Jurek  
 46. dr hab. Jan Klimek 
 47. dr hab. Zbigniew Pastuszak
 48. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski
 49. dr hab. Irena Rzepińska
 50. dr hab. Wojciech Saletra  
 51. dr hab. Agnieszka Sitko – Lutek 
 52. dr hab. Wojciech Sońta
 53. dr hab. Antoni Stasch
 54. dr hab. Sylwia Sysko – Romańczuk 
 55. dr hab. Andrzej Szplit 
 56. dr hab. inż. Tadeusz Waściński 
 57. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski 
 58. dr hab. Thomas Wielicki (USA)
 59. dr hab. Piotr Zapadka 
 60. dr hab. Artur Życki
 61. dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO
 62. dr Małgorzata Borowik
 63. dr Dorota Ciesielska – Maciągowska 
 64. dr inż. Wiesław Cetera
 65. dr Włodzimierz Dynarski 
 66. dr Renata Gabryelczyk 
 67. dr inż. Liliana Hawrysz
 68. dr Paweł Dec
 69. dr Adam Jabłoński 
 70. dr Witold Klaus 
 71. dr Krzysztof Kolterman
 72. dr inż. Robert Kowal
 73. dr Alicja Krzepicka
 74. dr Michał Adam Leśniewski
 75. dr Mateusz Masternak
 76. dr Paweł Marszałek
 77. dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska 
 78. dr Piotr Modzelewski 
 79. dr Grzegorz Olszewski
 80. dr Piotr Ostaszewicz 
 81. dr Aleksandra Pisarska
 82. dr Tomasz Potocki 
 83. dr Anna Sabat
 84. dr Jan Sadlak
 85. dr Piotr Staszkiewicz
 86. dr Jerzy Telep
 87. dr inż. Krzysztof Tomaszycki
 88. dr Piotr Wachowiak
 89. dr Andrzej Wilk
 90. dr inż. Grażyna Paulina Wójcik 
 91. dr Bohdan Wyżnikiewicz
 92. dr inż. Waldemar Ziemski
 93. mgr Jarosław Linka
 94. mgr Andrzej Metelski
 95. Ks. prof. dr hab. Jan Zimny 
 96. Ks. dr hab. Jacek Leszek Łapiński