Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

O Instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” prowadzi działalność na wielu polach naukowo-badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych. Instytut prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe na rzecz polskiej gospodarki oraz działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618, z późn. zm.)
  2. Statutu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zatwierdzonego przez Ministra Energii w dniu 9 maja 2017 r.,
  3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie reorganizacji Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1447).

Funkcję Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” pełni dr hab. Elwira Gross-Gołacka.

Funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ pełni Piotr Skociński.