Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Lista aktualnych zamówień publicznych

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” serdecznie zaprasza do udziału w przetargach nieograniczonych na:

4/2017 – Usługa audiowizualnej prezentacji w formie animacji:
https://portal.ezampub.pl/orgmasz/public/postepowanie?postepowanie=3660
5/2017 – Usługa opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej: 
https://portal.ezampub.pl/orgmasz/public/postepowanie?postepowanie=3765
7/2017 – Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych:
https://portal.ezampub.pl/orgmasz/module/postepowanie?postepowanie=3884
9/2017 – Dostawa oryginalnych tonerów do drukarek laserowych:
https://portal.ezampub.pl/orgmasz/module/postepowanie?postepowanie=4035