Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Kursy i szkolenia

Aktualna lista kursów: 

 1. Kurs dla kadry menadżerskiej bezpieczeństwo firmy
 2. Kurs dla kadry menadżerskiej bezpieczeństwo przemysłowe
 3. Kurs dla kadry menadżerskiej szpiegostwo przemysłowe
 4. Kurs dla kadry menadżerskiej ochrona danych osobowych
 5. Kurs dla kadry menadżerskiej organizacja kancelarii tajnej
 6. Kurs dla kadry menadżerskiej organizacja ochrony informacji niejawnych
 7. Kurs dla kadry menadżerskiej profilaktyka antykorupcyjna
 8. Kurs dla rodziców dyrektorów szkol pedagogów i psychologów z zakresu pozycja prawna osób niepełnosprawnych
 9. Kurs dla rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci z zakresu źródła finansowania osób niepełnosprawnych
 10. Kurs przygotowujący do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 11. Kurs Administratora Danych Osobowych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 12. Kurs koordynatora specjalisty zarządzania antykryzysowego
 13. Kurs ochrony ppoż.
 14. Bezpieczeństwo przemysłowe w firmie (aktualny stan prawny na dzień szkolenia)
 15. Organizacja kancelarii tajnej w firmie (aktualny stan prawny na dzień realizacji kursu)
 16. Ochrona informacji niejawnych w firmie (aktualny stan prawny na dzień realizacji kursu)

Formularz kontaktowy