Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Działalność badawczo-rozwojowa

W 2019 roku planowane są następujące kierunkowe tematy badań naukowych i prac rozwojowych:

1. Monitorowanie poziomu innowacyjności sektora MSP w Polsce służącego
identyfikacji najbardziej perspektywicznych branż i podmiotów dla rozwoju i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki.
2. Wieloprzekrojowe i elastyczne analizy z zakresu zarządzania i organizacji przedsiębiorstw w tym zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym.
3. Różnorodność kapitału intelektualnego a wartość przedsiębiorstwa.
4. Komercjalizacja wyników badań naukowych z perspektywy istotnego czynnika wpływającego na rozwój gospodarczy.
5. Strategie wyboru nazw polskich marek w chińskim otoczeniu rynkowym
(aspekty translacyjne i kulturowe).
6. Marketing relacji w chińskim otoczeniu rynkowym na przykładzie doświadczeń polskich firm inwestujących w Chińskiej Republice Ludowej.