Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Działalność badawczo-rozwojowa

Realizowane badania i prace rozwojowe:

  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.
  • Analiza ilościowa upadłości podmiotów gospodarczych w ujęciu krajowymi międzynarodowym.
  • Innowacje w sferze zarzadzania a rozwój polskich mikro- i małych przedsiębiorstw.
  • Innowacyjność w regionach i sektorach w polskiej gospodarce.
  • Wyzwania konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa.
  • Moralność spłacania długów w Polsce.
  • Ryzyko regulacyjne i jego wpływ na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw i branż.
  • Modele i metody finansowania przedsięwziąć rozwojowych w branży energetycznej.
  • Analiza działalności korporacji międzynarodowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej ewaluacja organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami w branży energetycznej – metody zarządzania projektowego (od strategii do operacjonalizacji portfela programów i projektów).