Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Usługi – Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych

Instytut posiada wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany zespół biegłych oraz ekspertów gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny zleconych prac analityczno-eksperckich.

Zlecenie sporządzenia opinii Instytutowi „ORGMASZ” daje gwarancję przedłożenia wiedzy z kilku dziedzin w ramach jednej opinii, co istotnie skraca czas poświęcony na poszukiwanie kilku biegłych specjalizujących się w danych dziedzinach oraz czas oczekiwania na opinię. W efekcie współpracy z Instytutem, placówka z jednego źródła otrzyma istotny dla rozpoznania sprawy materiał dowodowy.

Priorytetem Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych jest wydawanie rzetelnej i kompleksowej opinii na temat badanego podmiotu lub działania.

REALIZUJEMY EKSPERTYZY W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

 • Ekonomia, organizacja i zarządzanie, a w tym w szczególności:
 • Finanse i księgowość
 • Przekształcenia własnościowe
 • Procedury kredytowe i pomoc publiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Fundusze strukturalne UE
 • Zarządzanie nieruchomościami – wycen nieruchomości
 • Bezpieczeństwa, a w tym w szczególności:
 • Zabezpieczeń technicznych obiektów
 • Ochrony przeciwpożarowej
 • Ochrony informacji i procedur bezpieczeństw
 • Budownictwa, a w tym w szczególności:
 • Projektowania
 • Wykonawstwa
 • Rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych obiektów
 • Jakości produktów i usług
 • Konstrukcji nośnych

Ponadto realizujemy zlecenia z zakresu: informatyki, telekomunikacji, ubezpieczeń, a także wielu innych dziedzinach zależnie od potrzeb Zleceniodawcy.