Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Autor:orgmasz

Ogłoszenie na wybór biegłego rewidenta

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 87 ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA PRZEPROWADZENIE badania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 Oferta powinna zawierać: Podstawowe informacje o oferencie, w tym w formie prowadzenia działalności, dotychczasowym doświadczeniu, liczbie zatrudnionych biegłych […]

Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu  i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku […]

Czytaj dalej

Badanie sprawozdania finansowego

– Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” na usługę dotyczącą badania sprawozdań finansowych Instytutu za 2017 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii. Wprowadzenie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Instytutu za 2017r. zgodnie z wymaganiami […]

Czytaj dalej