Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Autor:

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego 1. Wymagania wobec kandydatów:  tytuł magistra;  mile widziane doświadczenie w realizacji analiz, opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie sądów, prokurator, policji i innych podmiotów zewnętrznych oraz projektów krajowych i międzynarodowych w tym udział […]

Czytaj dalej

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta I. Wymagania formalne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie: 1. posiada tytuł […]

Czytaj dalej

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta I. Wymagania formalne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie: 1. posiada stopień […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego 1. Wymagania wobec kandydatów: – tytuł magistra; – mile widziane doświadczenie w realizacji analiz, opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie sądów, prokurator, policji i innych podmiotów zewnętrznych oraz projektów krajowych i międzynarodowych w tym udział […]

Czytaj dalej

Zaproszenie do składania artykułów do numeru tematycznego „Zarządzanie różnorodnością – wyzwania dla Polski i świata” czasopisma naukowego „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”

Zapraszamy Państwa do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, którego tematem przewodnim będzie zarządzanie różnorodnością – wyzwania dla Polski i świata. Oczekujemy na artykuły z zakresu ekonomii, zarządzania oraz nauk społecznych, w języku polskim i angielskim. Przesłane artykuły muszą spełniać wymogi dla Autorów, przedstawione na stronie czasopisma: http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/# Z punktu […]

Czytaj dalej