Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Miesięczne archiwum: Czerwiec 2019

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

Dyrektor Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko LIDERA OBSZARU – adiunkta 1. Wymagania formalne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych; posiada dobrą znajomość języka angielskiego (innego języka obcego); posiada nieposzlakowaną opinię; nie była skazana […]

Czytaj dalej