Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Miesięczne archiwum: Styczeń 2019

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta I. Wymagania formalne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie: 1. posiada tytuł […]

Czytaj dalej

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta I. Wymagania formalne: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.736) oraz w statucie Instytutu, a mianowicie: 1. posiada stopień […]

Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego

Dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczo-technicznego – głównego specjalisty badawczo-technicznego 1. Wymagania wobec kandydatów: – tytuł magistra; – mile widziane doświadczenie w realizacji analiz, opinii i ekspertyz wykonywanych na zlecenie sądów, prokurator, policji i innych podmiotów zewnętrznych oraz projektów krajowych i międzynarodowych w tym udział […]

Czytaj dalej