Kontakt telefoniczny
22 100 14 63

Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Lista aktualnych zamówień publicznych

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” serdecznie zaprasza do udziału w przetargach nieograniczonych na: 4/2017 – Usługa audiowizualnej prezentacji w formie animacji: https://portal.ezampub.pl/orgmasz/public/postepowanie?postepowanie=3660 5/2017 – Usługa opracowania spójnego systemu identyfikacji wizualnej:  https://portal.ezampub.pl/orgmasz/public/postepowanie?postepowanie=3765 6/2017 – DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH:  https://portal.ezampub.pl/orgmasz/public/postepowanie?postepowanie=3802 7/2017 – Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych: https://portal.ezampub.pl/orgmasz/module/postepowanie?postepowanie=3884 8/2017 – Dostawa sprzętu komputerowego:  https://portal.ezampub.pl/orgmasz/module/postepowanie?postepowanie=3949 9/2017 – Dostawa […]

Czytaj dalej

Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe zostało unieważnione. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zaprasza do złożenia oferty Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich (okresowych i kontrolnych) pracowników Instytutu  i badań wstępnych osób przyjmowanych do pracy w Instytucie oraz wydawanie orzeczeń lekarskich o braku […]

Czytaj dalej

Badanie sprawozdania finansowego

– Badanie sprawozdania finansowego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” na usługę dotyczącą badania sprawozdań finansowych Instytutu za 2017 r. zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Energii. Wprowadzenie Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” zwany dalej Zamawiającym zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na usługę dotyczącą badania sprawozdania finansowego Instytutu za 2017r. zgodnie z wymaganiami […]

Czytaj dalej